ترجمه
حذف

borborygmus

بوربوریگموس

noun

اسم

UK : ˌbɔː.bəˈrɪɡ.məs

US : ˌbɔːr.bəˈrɪɡ.məs

google image of borborygmus

borborygmus image / تصویر
borborygmus image / تصویر
borborygmus image / تصویر
borborygmus image / تصویر
borborygmus image / تصویر

Description of borborygmus

SENTENCE of borborygmus

 • opposite of

 • acid

 • اسید

 • enzymes

 • آنزیم ها

 • proteins

 • پروتئین ها

 • polypeptides

 • پلی پپتیدها

 • synonyms of

 • flatulence

 • نفخ شکم

 • wind

 • باد

 • eructation

 • ساخت و ساز

 • farting

 • گوز زدن

 • flatus

 • باد شکم

 • gas

 • گاز

 • intestinal gas

 • گاز روده

 • fart

 • گوز

 • vaporsUS

 • vaporsUS

 • vapoursUK

 • بخارات انگلستان

 • air biscuit

 • بیسکویت هوا

 • fluffer-doodle

 • fluffer-doodle

 • barking spider

 • عنکبوت پارس

 • bottom burp

 • آروغ پایین

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی