ترجمه
حذف

Bordeaux

بوردو

noun

اسم

UK : bɔːˈdəʊ

US : bɔːrˈdoʊ

google image of Bordeaux

Bordeaux image / تصویر
Bordeaux image / تصویر
Bordeaux image / تصویر
Bordeaux image / تصویر
Bordeaux image / تصویر

Description of Bordeaux

SENTENCE of Bordeaux

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی