ترجمه
حذف

bordered

مرزبندی شده است

verb

فعل

UK : ˈbɔː.dər

US : ˈbɔːr.dɚ

google image of bordered

bordered image / تصویر
bordered image / تصویر
bordered image / تصویر
bordered image / تصویر
bordered image / تصویر

Description of bordered

SENTENCE of bordered

 • opposite of

 • boundless

 • بی حد و مرز

 • dimensionless

 • بدون بعد

 • endless

 • بی پایان

 • illimitable

 • نامحدود

 • immeasurable

 • غیر قابل اندازه گیری

 • indefinite

 • نامعین

 • infinite

 • بي نهايت

 • limitless

 • بی حد و حصر

 • measureless

 • بی اندازه

 • unbounded

 • نامحدود

 • undefined

 • تعریف نشده

 • unlimited

 • نامحدود

 • unmeasured

 • اندازه گیری نشده

 • free

 • رایگان

 • loose

 • شل

 • synonyms of

 • bounded

 • محدود

 • bound

 • مقید شده است

 • enclosed

 • محصور شده

 • surrounded

 • احاطه شده

 • edged

 • لبه دار

 • fringed

 • حاشیه دار

 • encircled

 • محاصره شده

 • skirted

 • دامن زده

 • circled

 • حلقه زده

 • circumscribed

 • محدود شده است

 • rimmed

 • حاشیه دار

 • lined

 • ردیف شده

 • hemmed

 • لبه دار شده

 • framed

 • قاب شده

 • margined

 • در حاشیه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی