ترجمه
حذف

boring

حوصله سر بر

adjective

صفت

UK : ˈbɔː.rɪŋ

US : ˈbɔː.rɪŋ

google image of boring

boring image / تصویر
boring image / تصویر
boring image / تصویر
boring image / تصویر
boring image / تصویر

Description of boring

SENTENCE of boring

 • opposite of

 • interesting

 • جالب هست

 • fascinating

 • شگفت انگیز

 • intriguing

 • جذاب

 • appealing

 • جذاب

 • eventful

 • پر حادثه

 • impressive

 • چشمگیر

 • affecting

 • موثر بر

 • alluring

 • جذاب

 • amusing

 • سرگرم کننده

 • compelling

 • متقاعد کننده

 • enchanting

 • مسحور کننده

 • exceptional

 • استثنایی

 • intoxicating

 • مست کننده

 • envigoratingUK

 • نشاط آور انگلستان

 • invigoratingUS

 • نیروبخش ایالات متحده

 • synonyms of

 • dreary

 • دلگیر

 • dull

 • کدر

 • uninteresting

 • غیر جالب

 • drab

 • خشک

 • lacklusterUS

 • بی درخشش ایالات متحده

 • lifeless

 • بی جان

 • uninspiring

 • بی انگیزه

 • banal

 • پیش پا افتاده

 • humdrum

 • زمزمه

 • lacklustreUK

 • ضعیف انگلستان

 • uneventful

 • بی حادثه

 • unexciting

 • غیر هیجان انگیز

 • unremarkable

 • غیر قابل توجه

 • vapid

 • پوچ

 • bland

 • نامطلوب

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی