ترجمه
حذف

borrow

امانت گرفتن

verb

فعل

UK : ˈbɒr.əʊ

US : ˈbɑːr.oʊ

google image of borrow

borrow image / تصویر
borrow image / تصویر
borrow image / تصویر
borrow image / تصویر
borrow image / تصویر

Description of borrow

SENTENCE of borrow

 • synonyms of

 • scrounge

 • اسکرونج

 • obtain

 • به دست آوردن

 • gain

 • کسب کردن

 • get

 • گرفتن

 • hire

 • استخدام

 • acquire

 • بدست آوردن

 • attain

 • به دست آوردن

 • draw

 • قرعه کشی

 • procure

 • تهیه کنند

 • secure

 • امن است

 • access

 • دسترسی داشته باشید

 • have temporarily

 • به طور موقت داشته باشند

 • lease

 • اجاره

 • take

 • گرفتن

 • use temporarily

 • استفاده موقت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی