ترجمه
حذف

borrower

وام گیرنده

noun

اسم

UK : ˈbɒr.əʊ.ər

US : ˈbɑːr.oʊ.ɚ

google image of borrower

borrower image / تصویر
borrower image / تصویر
borrower image / تصویر
borrower image / تصویر
borrower image / تصویر

Description of borrower

SENTENCE of borrower

 • opposite of

 • lender

 • وام دهنده

 • creditor

 • بدهکار

 • mortgagee

 • رهن دار

 • donor

 • اهدا کننده

 • synonyms of

 • mortgagor

 • راهن

 • defaulter

 • پیش فرض

 • insolvent

 • ورشکسته

 • nonpayer

 • غیر پرداخت کننده

 • pledger

 • متعهد

 • debtor

 • بدهکار

 • bankrupt

 • ورشکسته

 • loanee

 • وام دار

 • purchaser

 • خریدار

 • welsher

 • ولش گر

 • deadbeat

 • مرده

 • risk

 • خطر

 • drawee

 • قرعه کش

 • account

 • حساب

 • bankrupt person

 • فرد ورشکسته

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی