ترجمه
حذف

borstal

بورستال

noun

اسم

UK : ˈbɔː.stəl

US : ˈbɔːr.stəl

google image of borstal

borstal image / تصویر
borstal image / تصویر
borstal image / تصویر
borstal image / تصویر
borstal image / تصویر

Description of borstal

SENTENCE of borstal

 • synonyms of

 • prison

 • زندان

 • gaolUK

 • gaolUK

 • jailUS

 • jailUS

 • reformatory

 • اصلاحی

 • detention center

 • بازداشتگاه

 • youth custody centre

 • مرکز نگهداری جوانان

 • bail hostel

 • خوابگاه وثیقه

 • reform school

 • مدرسه اصلاحات

 • house of correction

 • خانه اصلاح

 • boot camp

 • بوت کمپ

 • penitentiary

 • ندامتگاه

 • cooler

 • خنک کننده

 • pokey

 • پوکی

 • penal institution

 • موسسه کیفری

 • correctional facility

 • مرکز تادیبی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی