ترجمه
حذف

bossa nova

بوسا نوا

noun

اسم

UK : ˈbɒsə ˌnəʊ.və

US : ˈbɑːsə ˌnoʊ.və

google image of bossa nova

bossa nova image / تصویر
bossa nova image / تصویر
bossa nova image / تصویر
bossa nova image / تصویر
bossa nova image / تصویر

Description of bossa nova

SENTENCE of bossa nova

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی