ترجمه
حذف

bottle

بطری

noun

اسم

UK : ˈbɒt.əl

US : ˈbɑː.t̬əl

google image of bottle

bottle image / تصویر
bottle image / تصویر
bottle image / تصویر
bottle image / تصویر
bottle image / تصویر

Description of bottle

SENTENCE of bottle

 • opposite of

 • cowardice

 • بزدلی

 • cowardliness

 • ترسو بودن

 • cravenness

 • ولع

 • dastardliness

 • جسارت

 • poltroonery

 • پولترونی

 • spinelessness

 • بی ستونی

 • pusillanimity

 • لوس بودن

 • timidity

 • ترسو بودن

 • gutlessness

 • بی رحمی

 • fearfulness

 • ترس

 • timorousness

 • ترسناکی

 • wimpiness

 • بی حیایی

 • faintheartedness

 • دلتنگی

 • fear

 • ترس

 • weakness

 • ضعف

 • synonyms of

 • flask

 • فلاسک

 • carafe

 • غلاف

 • decanter

 • ظرف آبخوری

 • container

 • ظرف

 • flagon

 • پرچم

 • pitcher

 • پارچ

 • demijohn

 • دمیجان

 • carboy

 • کربوه

 • canteen

 • سالن غذاخوری

 • cruet

 • خشن

 • ewer

 • میله

 • glass

 • شیشه

 • jar

 • شیشه

 • jug

 • کوزه

 • magnum

 • مگنوم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی