ترجمه
حذف

boulder

تخته سنگ

noun

اسم

UK : ˈbəʊl.dər

US : ˈboʊl.dɚ

google image of boulder

boulder image / تصویر
boulder image / تصویر
boulder image / تصویر
boulder image / تصویر
boulder image / تصویر

Description of boulder

SENTENCE of boulder

 • opposite of

 • synonyms of

 • rock

 • سنگ

 • stones

 • سنگ ها

 • boulderstones

 • سنگهای تخته سنگ

 • gibber

 • جبر

 • sarsens

 • سارسن ها

 • pebbles

 • سنگریزه ها

 • cobblestones

 • سنگفرش ها

 • gravel

 • سنگ ریزه

 • stepping stones

 • سنگ پله

 • mass

 • جرم

 • goolies

 • احمق ها

 • rubble

 • قلوه سنگ

 • slabs

 • اسلب ها

 • blocks

 • بلوک ها

 • cairns

 • کرنز

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی