ترجمه
حذف

bounded

محدود

verb

فعل

UK : baʊnd

US : baʊnd

google image of bounded

bounded image / تصویر
bounded image / تصویر
bounded image / تصویر
bounded image / تصویر
bounded image / تصویر

Description of bounded

SENTENCE of bounded

 • opposite of

 • boundless

 • بی حد و مرز

 • dimensionless

 • بدون بعد

 • endless

 • بی پایان

 • illimitable

 • نامحدود

 • immeasurable

 • غیر قابل اندازه گیری

 • indefinite

 • نامعین

 • infinite

 • بي نهايت

 • limitless

 • بی حد و حصر

 • measureless

 • بی اندازه

 • unbounded

 • نامحدود

 • undefined

 • تعریف نشده

 • unlimited

 • نامحدود

 • unmeasured

 • اندازه گیری نشده

 • free

 • رایگان

 • loose

 • شل

 • synonyms of

 • limited

 • محدود

 • restricted

 • محصور

 • delimited

 • محدود شده است

 • circumscribed

 • محدود شده است

 • defined

 • تعریف شده است

 • determinate

 • تعیین کنند

 • measured

 • اندازه گیری شده

 • definite

 • قطعی

 • finite

 • محدود، فانی

 • encircled

 • محاصره شده

 • bordered

 • مرزبندی شده است

 • confined

 • محدود

 • fenced

 • حصارکشی شده

 • girdled

 • کمربندی

 • walled

 • دیوار کشیده شده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی