ترجمه
حذف

bounder

مرزدار

noun

اسم

UK : ˈbaʊn.dər

US : ˈbaʊn.dɚ

google image of bounder

bounder image / تصویر
bounder image / تصویر
bounder image / تصویر
bounder image / تصویر
bounder image / تصویر

Description of bounder

SENTENCE of bounder

 • opposite of

 • synonyms of

 • creeps

 • خزش می کند

 • jerks

 • تکان ها

 • schmucks

 • کلاهبرداری

 • clowns

 • دلقک ها

 • cretins

 • کرتین ها

 • jokers

 • جوکرها

 • louts

 • لوت ها

 • scum

 • تفاله

 • scumbags

 • آشغال ها

 • sleaze

 • لوس کردن

 • slimeballs

 • گلوله های اسلایم

 • cads

 • cads

 • lice

 • شپش

 • scuzzballs

 • توپ های اسکاج

 • skunk

 • اسکانک

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی