ترجمه
حذف

bourbon

مشروب بربون

noun

اسم

UK : ˈbɜː.bən

US : ˈbɝː.bən

google image of bourbon

bourbon image / تصویر
bourbon image / تصویر
bourbon image / تصویر
bourbon image / تصویر
bourbon image / تصویر

Description of bourbon

 • a type of American whisky

 • یک نوع ویسکی آمریکایی

 • a type of whiskey (= strong alcoholic drink)

 • یک نوع ویسکی (= نوشیدنی الکلی قوی)

SENTENCE of bourbon

 • opposite of

 • synonyms of

 • whiskyUK

 • whiskyUK

 • whiskeysUS

 • ویسکی آمریکا

 • hooches

 • هوچی ها

 • moonshine

 • مهتاب

 • drink

 • نوشیدنی

 • spirits

 • ارواح

 • liquor

 • مشروب

 • alcohol

 • الکل

 • rotgut

 • روده

 • poteen

 • poteen

 • distilleries

 • کارخانه های تقطیر

 • scotches

 • اسکاچ ها

 • corn

 • ذرت

 • distillers

 • دستگاه های تقطیر

 • moonshiners

 • مهتابی ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی