ترجمه
حذف

bourse

بورس

noun

اسم

UK : bɔːs

US : bɔːrs

google image of bourse

bourse image / تصویر
bourse image / تصویر
bourse image / تصویر
bourse image / تصویر
bourse image / تصویر

Description of bourse

SENTENCE of bourse

 • opposite of

 • warehouse

 • انبار

 • depository

 • سپرده گذاری

 • storage

 • ذخیره سازی

 • depot

 • انبار

 • repository

 • مخزن

 • storehouse

 • انبار

 • stockroom

 • انبار

 • granary

 • انبار غلات

 • silo

 • سیلو

 • storeroom

 • انبار

 • garner

 • گردآوری

 • shed

 • دهنه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی