ترجمه
حذف

bowdlerized

bowdlerized

verb

فعل

UK : ˈbaʊd.lə.raɪz

US : ˈbaʊd.lə.raɪz

google image of bowdlerized

bowdlerized image / تصویر
bowdlerized image / تصویر
bowdlerized image / تصویر
bowdlerized image / تصویر
bowdlerized image / تصویر

Description of bowdlerized

SENTENCE of bowdlerized

 • opposite of

 • expanded

 • منبسط

 • diffuse

 • پراکنده

 • increased

 • افزایش یافت

 • prolonged

 • طولانی مدت

 • protracted

 • طولانی شده

 • amplified

 • تقویت شده است

 • complete

 • کامل

 • lengthened

 • طولانی شد

 • unabbreviated

 • به صورت مخفف

 • unabridged

 • خلاصه نشده

 • drawn out

 • کشیده شده است

 • uncensored

 • بدون سانسور

 • uncensored

 • بدون سانسور

 • uncut

 • بریده نشده

 • complete

 • کامل

 • synonyms of

 • censored

 • سانسور شده

 • expurgated

 • تخليه شده

 • blue-pencilled

 • مداد آبی

 • blue-penciled

 • مداد آبی

 • cleaned up

 • تمیز کردن

 • cut

 • برش

 • sanitisedUK

 • sanitisedUK

 • sanitizedUS

 • ضد عفونی شده ایالات متحده

 • edited

 • ویرایش شده

 • laundered

 • شسته شده

 • purged

 • پاکسازی شد

 • purified

 • تصفیه شده

 • redacted

 • ویرایش شده

 • red-pencilled

 • مداد قرمز

 • red-penciled

 • مداد قرمز

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی