ترجمه
حذف

bower

بوور

noun

اسم

UK : ˈbaʊ.ər

US : ˈbaʊ.ɚ

google image of bower

bower image / تصویر
bower image / تصویر
bower image / تصویر
bower image / تصویر
bower image / تصویر

Description of bower

SENTENCE of bower

 • opposite of

 • disclose

 • فاش کردن

 • open

 • باز کن

 • strip

 • نوار

 • uncover

 • برملا کردن

 • unfold

 • گشودن

 • unwind

 • باز کردن از پیچ

 • disperse

 • پراکنده کردن

 • free

 • رایگان

 • ignore

 • چشم پوشی

 • loose

 • شل

 • loosen

 • شل کردن

 • release

 • رهایی

 • reveal

 • آشکار کردن

 • straighten

 • راست کردن

 • untie

 • باز کردن

 • synonyms of

 • alcove

 • طاقچه

 • arbourUK

 • arbourUK

 • grotto

 • غار

 • gazebo

 • آلاچیق

 • pergola

 • آلاچیق

 • recess

 • فرورفتگی

 • sanctuary

 • جایگاه مقدس

 • belvedere

 • بالودر

 • conservatory

 • هنرستان هنری

 • kiosk

 • کیوسک

 • pavilion

 • غرفه

 • summerhouse

 • خانه تابستانی

 • arborUS

 • arborUS

 • copse

 • بدن

 • dell

 • دل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی