ترجمه
حذف

bowling

بولینگ

noun

اسم

UK : ˈbəʊ.lɪŋ

US : ˈboʊ.lɪŋ

google image of bowling

bowling image / تصویر
bowling image / تصویر
bowling image / تصویر
bowling image / تصویر
bowling image / تصویر

Description of bowling

SENTENCE of bowling

 • opposite of

 • crawling

 • خزیدن

 • creeping

 • خزنده

 • poking

 • نوک زدن

 • synonyms of

 • bowls

 • کاسه ها

 • candlepins

 • شمعدان

 • duckpins

 • اردک گیر

 • ninepins

 • نیپین

 • skittles

 • اسکیت

 • kegling

 • کگلینگ

 • lawn bowling

 • بولینگ چمن

 • pétanque

 • پتانک

 • boules

 • بول ها

 • bowls

 • کاسه ها

 • tenpin bowling

 • بولینگ تنپینگ

 • rushing

 • عجله کردن

 • racing

 • مسابقه

 • dashing

 • باهوش

 • hurrying

 • عجله

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی