ترجمه
حذف

breakdown

درهم شکستن

noun

اسم

UK : ˈbreɪk.daʊn

US : ˈbreɪk.daʊn

google image of breakdown

breakdown image / تصویر
breakdown image / تصویر
breakdown image / تصویر
breakdown image / تصویر
breakdown image / تصویر

Description of breakdown

SENTENCE of breakdown

 • synonyms of

 • failure

 • شکست

 • crashes

 • تصادف می کند

 • malfunctions

 • خرابی ها

 • shutdowns

 • خاموشی ها

 • collapses

 • فرو می ریزد

 • disintegration

 • تجزیه

 • disruption

 • قطع

 • disturbance

 • اختلال

 • hitches

 • مانع

 • interruption

 • وقفه

 • crackups

 • ترک خوردگی

 • crumblings

 • فرو ریختن

 • crumplings

 • مچاله شدن

 • downfalls

 • سقوط می کند

 • founderings

 • بنیانگذاران

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی