ترجمه
حذف

breast

پستان

noun

اسم

UK : brest

US : brest

google image of breast

breast image / تصویر
breast image / تصویر
breast image / تصویر
breast image / تصویر
breast image / تصویر

Description of breast

SENTENCE of breast

 • synonyms of

 • bosom

 • سینه

 • bust

 • نیم تنه

 • bosoms

 • سینه ها

 • chest

 • قفسه سینه

 • mamma

 • مامان

 • bazookas

 • بازوکا

 • boobies

 • بوبی ها

 • boobs

 • سینه ها

 • bubbies

 • حباب ها

 • globes

 • کره های زمین

 • jubblies

 • جوبی ها

 • knockers

 • کوبنده ها

 • melons

 • خربزه

 • orbs

 • گوی ها

 • baps

 • باپس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی