ترجمه
حذف

brick red

قرمز آجری

noun

اسم

UK : ˌbrɪk ˈred

US : ˌbrɪk ˈred

google image of brick red

brick red image / تصویر
brick red image / تصویر
brick red image / تصویر
brick red image / تصویر
brick red image / تصویر

Description of brick red

 • a brownish red colour .

 • یک رنگ قرمز مایل به قهوه ای

SENTENCE of brick red

 • opposite of

 • synonyms of

 • red

 • قرمز

 • ruby

 • یاقوت سرخ

 • scarlet

 • قرمز مایل به قرمز

 • cardinal

 • اصلی

 • cherry

 • گیلاس

 • vermilion

 • سرخابی

 • wine

 • شراب

 • carmine

 • کارمین

 • cerise

 • cerise

 • cherry-red

 • قرمز آلبالویی

 • claret

 • کلرت

 • rose

 • گل سرخ

 • ruby-coloured

 • یاقوتی رنگ

 • ruby-red

 • قرمز یاقوتی

 • blood-red

 • قرمز خونی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی