ترجمه
حذف

bright

روشن

adjective

صفت

UK : braɪt

US : braɪt

google image of bright

bright image / تصویر
bright image / تصویر
bright image / تصویر
bright image / تصویر
bright image / تصویر

Description of bright

SENTENCE of bright

 • opposite of

 • dim

 • اذعان

 • faint

 • از هوش رفتن

 • unbright

 • ناروشن

 • unbrilliant

 • غیر درخشان

 • dull

 • کدر

 • lacklustreUK

 • ضعیف انگلستان

 • lacklusterUS

 • بی درخشش ایالات متحده

 • dark

 • تاریک

 • matte

 • مات

 • gloomy

 • غمگین

 • stupid

 • احمق

 • unintelligent

 • غیر هوشمند

 • mat

 • تشک

 • flat

 • تخت

 • lusterless

 • بدون درخشش

 • synonyms of

 • shining

 • درخشان

 • light

 • سبک

 • brilliant

 • درخشان

 • vivid

 • واضح

 • blazing

 • شعله ور

 • dazzling

 • خیره کننده

 • beaming

 • پرتو زدن

 • intense

 • شدید، قوی

 • glaring

 • خیره کننده

 • sparkling

 • درخشان

 • flashing

 • چشمک زن

 • glittering

 • پر زرق و برق

 • scintillating

 • سوسوزن

 • gleaming

 • درخشان

 • glowing

 • درخشان

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی