ترجمه
حذف

British

بریتانیایی

adjective

صفت

UK : ˈbrɪt.ɪʃ

US : ˈbrɪt̬.ɪʃ

google image of British

British image / تصویر
British image / تصویر
British image / تصویر
British image / تصویر
British image / تصویر

Description of British

SENTENCE of British

 • opposite of

 • continental

 • قاره

 • European

 • اروپایی

 • synonyms of

 • Proto-Brythonic

 • پروتو بریتونیک

 • Common Brittonic

 • بریتونی رایج

 • Late British

 • انگلیسی متاخر

 • Neo-Brittonic

 • نئوبریتونیک

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی