ترجمه
حذف

broad

گسترده

adjective

صفت

UK : brɔːd

US : brɑːd

google image of broad

broad image / تصویر
broad image / تصویر
broad image / تصویر
broad image / تصویر
broad image / تصویر

Description of broad

SENTENCE of broad

 • opposite of

 • narrow

 • محدود، تنگ

 • tight

 • تنگ

 • close

 • بستن

 • confined

 • محدود

 • constricted

 • منقبض

 • cramped

 • تنگ

 • limited

 • محدود

 • meagerUS

 • ناچیز ایالات متحده

 • meagreUK

 • meagreUK

 • restricted

 • محصور

 • close-minded

 • نزدیک فکر

 • empty

 • خالی

 • little

 • مقدار کمی

 • miniature

 • مینیاتوری

 • quiet

 • ساکت

 • synonyms of

 • vast

 • وسیع

 • expansive

 • گسترده

 • extensive

 • گسترده

 • ample

 • کافی

 • spacious

 • بزرگ جادار فراخ

 • wide

 • وسیع

 • large

 • بزرگ

 • huge

 • بزرگ

 • immense

 • عظیم

 • sizeable

 • قابل اندازه

 • sweeping

 • وسیع

 • widespread

 • بطور گسترده

 • expanded

 • منبسط

 • great

 • عالی

 • roomy

 • جادار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی