ترجمه
حذف

Brock's disease

بیماری براک

noun

اسم

UK : ˈbrɒks dɪˌziːz

US : ˈbrɑːks dɪˌziːz

google image of Brock's disease

Brock's disease image / تصویر
Brock's disease image / تصویر
Brock's disease image / تصویر
Brock's disease image / تصویر
Brock's disease image / تصویر

Description of Brock's disease

SENTENCE of Brock's disease

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی