ترجمه
حذف

Bronx cheer

شادی برانکس

noun

اسم

UK : ˌbrɒŋks ˈtʃɪər

US : ˌbrɑːŋks ˈtʃɪr

google image of Bronx cheer

Bronx cheer image / تصویر
Bronx cheer image / تصویر
Bronx cheer image / تصویر
Bronx cheer image / تصویر
Bronx cheer image / تصویر

Description of Bronx cheer

SENTENCE of Bronx cheer

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی