ترجمه
حذف

Brookings Institution

موسسه بروکینگز

noun

اسم

UK : Uk spell not find

US : US spell not find

google image of Brookings Institution

Brookings Institution image / تصویر
Brookings Institution image / تصویر
Brookings Institution image / تصویر
Brookings Institution image / تصویر
Brookings Institution image / تصویر

Description of Brookings Institution

  • an organization in the US that examines and studies economic. social. and political subjects. and produces reports.

  • سازمانی در ایالات متحده که اقتصاد را بررسی و مطالعه می کند. اجتماعی. و موضوعات سیاسی و گزارش تولید می کند.

SENTENCE of Brookings Institution

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی