ترجمه
حذف

brougham

بروگام

noun

اسم

UK : bruːm

US : bruːm

google image of brougham

brougham image / تصویر
brougham image / تصویر
brougham image / تصویر
brougham image / تصویر
brougham image / تصویر

Description of brougham

SENTENCE of brougham

 • opposite of

 • synonyms of

 • stagecoach

 • کالسکه

 • hackney

 • هکنی

 • hansom

 • هنسوم

 • landau

 • لاندو

 • tallyho

 • تالیهو

 • thoroughbrace

 • بریس کامل

 • carriage

 • کالسکه

 • cart

 • سبد خرید

 • horse-drawn coach

 • مربی اسب کشیده

 • horse-drawn carriage

 • کالسکه اسب کشیده

 • trap

 • تله

 • gig

 • کنسرت

 • cab

 • تاکسی

 • coach

 • مربی ورزشی

 • stage-coach

 • مربی صحنه

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی