ترجمه
حذف

Brownian motion

حرکت براونی

noun

اسم

UK : ˌbraʊ.ni.ən ˈməʊ.ʃən

US : ˌbraʊ.ni.ən ˈmoʊ.ʃən

google image of Brownian motion

Brownian motion image / تصویر
Brownian motion image / تصویر
Brownian motion image / تصویر
Brownian motion image / تصویر
Brownian motion image / تصویر

Description of Brownian motion

SENTENCE of Brownian motion

  • opposite of

  • synonyms of

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی