ترجمه
حذف

brushback pitch

زمین قلم مو

noun

اسم

UK : ˈbrʌʃ.bæk ˌpɪtʃ

US : ˈbrʌʃ.bæk ˌpɪtʃ

google image of brushback pitch

brushback pitch image / تصویر
brushback pitch image / تصویر
brushback pitch image / تصویر
brushback pitch image / تصویر
brushback pitch image / تصویر

Description of brushback pitch

SENTENCE of brushback pitch

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی