ترجمه
حذف

building

ساختمان

noun

اسم

UK : ˈbɪl.dɪŋ

US : ˈbɪl.dɪŋ

google image of building

building image / تصویر
building image / تصویر
building image / تصویر
building image / تصویر
building image / تصویر

Description of building

SENTENCE of building

 • opposite of

 • ruin

 • خراب کردن

 • wreckage

 • خرابه

 • rubble

 • قلوه سنگ

 • debris

 • زباله

 • ruins

 • ویرانه

 • remains

 • باقی

 • wreck

 • خراب کردن

 • detritus

 • ریزه

 • fragments

 • قطعات

 • remnants

 • باقی مانده ها

 • shambles

 • خراب می شود

 • wastage

 • هدر دادن

 • relic

 • یادگار

 • ashes

 • خاکستر

 • residue

 • باقی مانده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی