ترجمه
حذف

bulk carrier

حامل فله

noun

اسم

UK : Uk spell not find

US : US spell not find

google image of bulk carrier

bulk carrier image / تصویر
bulk carrier image / تصویر
bulk carrier image / تصویر
bulk carrier image / تصویر
bulk carrier image / تصویر

Description of bulk carrier

SENTENCE of bulk carrier

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی