ترجمه
حذف

bull terrier

بول تریر

noun

اسم

UK : ˌbʊl ˈter.i.ər

US : ˌbʊl ˈter.i.ɚ

google image of bull terrier

bull terrier image / تصویر
bull terrier image / تصویر
bull terrier image / تصویر
bull terrier image / تصویر
bull terrier image / تصویر

Description of bull terrier

SENTENCE of bull terrier

  • opposite of

  • synonyms of

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی