ترجمه
حذف

bullet

گلوله

noun

اسم

UK : ˈbʊl.ɪt

US : ˈbʊl.ɪt

google image of bullet

bullet image / تصویر
bullet image / تصویر
bullet image / تصویر
bullet image / تصویر
bullet image / تصویر

Description of bullet

SENTENCE of bullet

 • opposite of

 • backfire

 • نتیجه معکوس

 • appointment

 • وقت ملاقات

 • recruitment

 • استخدام

 • hire

 • استخدام

 • assignment

 • وظیفه

 • hiring

 • استخدام

 • employment

 • استخدام

 • onboarding

 • شبانه روزی

 • retention

 • حفظ

 • enlisting

 • نام نویسی کردن

 • appointing

 • انتصاب

 • enrollmentUS

 • ثبت نام ایالات متحده

 • enrolmentUK

 • ثبت نام انگلستان

 • recruiting

 • استخدام

 • enlistment

 • نام نویسی

 • synonyms of

 • slug

 • حلزون حرکت کردن

 • pellet

 • گلوله

 • ball

 • توپ

 • lead

 • رهبری

 • projectile

 • پرتابه

 • shot

 • شلیک کرد

 • ammo

 • مهمات

 • ammunition

 • مهمات

 • bolt

 • پیچ

 • buckshot

 • باک شات

 • cap

 • کلاه لبه دار

 • cartridge

 • کارتریج

 • dose

 • دوز

 • gunshot

 • شلیک گلوله

 • missile

 • موشک

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی