ترجمه
حذف

bullhorn

گاو نر

noun

اسم

UK : ˈbʊl.hɔːn

US : ˈbʊl.hɔːrn

google image of bullhorn

bullhorn image / تصویر
bullhorn image / تصویر
bullhorn image / تصویر
bullhorn image / تصویر
bullhorn image / تصویر

Description of bullhorn

SENTENCE of bullhorn

 • opposite of

 • synonyms of

 • blowhorn

 • بوق زدن

 • loudhailer

 • بلندگو

 • megaphone

 • مگافون

 • mike

 • مایک

 • PA

 • PA

 • amplifier

 • تقویت کننده

 • loudspeaker

 • بلندگو

 • public-address system

 • سیستم آدرس عمومی

 • speaker

 • گوینده

 • mic

 • میکروفون

 • microphone

 • میکروفون

 • PA system

 • سیستم PA

 • speaker unit

 • واحد بلندگو

 • speaker system

 • سیستم بلندگو

 • loud hailer

 • تگرگ با صدای بلند

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی