ترجمه
حذف

bunch

دسته

noun

اسم

UK : bʌntʃ

US : bʌntʃ

google image of bunch

bunch image / تصویر
bunch image / تصویر
bunch image / تصویر
bunch image / تصویر
bunch image / تصویر

Description of bunch

SENTENCE of bunch

 • opposite of

 • individual

 • شخصی

 • one

 • یکی

 • little

 • مقدار کمی

 • bit

 • بیت

 • handful

 • تعداد انگشت شماری

 • hint

 • اشاره

 • pinch

 • نیشگون گرفتن

 • sprinkle

 • پاشیدن

 • ounce

 • اونس

 • scruple

 • بدجنسی

 • shade

 • سایه

 • sprinkling

 • پاشیدن

 • smidgeon

 • smidgeon

 • smidgen

 • کوچک

 • speck

 • لکه. خال

 • synonyms of

 • cluster

 • خوشه

 • group

 • گروه

 • set

 • تنظیم

 • assemblage

 • مجموعه

 • assortment

 • مجموعه ای

 • bank

 • بانک

 • batch

 • دسته ای

 • blob

 • لکه

 • block

 • مسدود کردن

 • bundle

 • دسته

 • clump

 • توده

 • clutch

 • کلاچ

 • collection

 • مجموعه

 • suite

 • سوئیت

 • agglomeration

 • تراکم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی