ترجمه
حذف

Bundt pan

تابه باندت

noun

اسم

UK : ˈbʌnt ˌpæn

US : ˈbʌnt ˌpæn

google image of Bundt pan

Bundt pan image / تصویر
Bundt pan image / تصویر
Bundt pan image / تصویر
Bundt pan image / تصویر
Bundt pan image / تصویر

Description of Bundt pan

SENTENCE of Bundt pan

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی