ترجمه
حذف

bungler

سارق

noun

اسم

UK : ˈbʌŋ.ɡlər

US : ˈbʌŋ.ɡlɚ

google image of bungler

bungler image / تصویر
bungler image / تصویر
bungler image / تصویر
bungler image / تصویر
bungler image / تصویر

Description of bungler

SENTENCE of bungler

 • opposite of

 • brains

 • مغزها

 • experts

 • کارشناسان

 • geniuses

 • نوابغ

 • success

 • موفقیت

 • authority

 • قدرت

 • adepts

 • متخصصان

 • virtuosos

 • هنرپیشه ها

 • masters

 • کارشناسی ارشد

 • specialists

 • متخصصان

 • maestros

 • استادان

 • aces

 • آس

 • wizards

 • جادوگران

 • professionals

 • حرفه ای ها

 • connoisseurs

 • خبره ها

 • pros

 • طرفداران

 • synonyms of

 • blunderers

 • اشتباهات

 • botchers

 • مزاحم

 • bumblers

 • باملرها

 • butterfingers

 • انگشتان پروانه

 • fumblers

 • بازیگوش ها

 • incompetents

 • بی کفایت ها

 • blunderbusses

 • اتوبوس های اشتباه

 • bodgers

 • بوجرها

 • butchers

 • قصابها

 • duffers

 • دافرها

 • klutzes

 • کلوتزها

 • muddlers

 • مزاحم

 • mutts

 • مالت ها

 • prats

 • رت ها

 • screwups

 • خرابکاری ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی