ترجمه
حذف

camp

اردوگاه

noun

اسم

UK : kæmp

US : kæmp

google image of camp

camp image / تصویر
camp image / تصویر
camp image / تصویر
camp image / تصویر
camp image / تصویر

Description of camp

SENTENCE of camp

 • opposite of

 • macho

 • ماچو

 • virile

 • مردانه

 • calm

 • آرام

 • manly

 • مردانه

 • masculine

 • مردانه

 • butch

 • بوچ

 • male

 • نر

 • two-fisted

 • دو مشتی

 • swashbuckling

 • شلاق زدن

 • tough

 • سخت است

 • red-blooded

 • خون قرمز

 • he-man

 • او مرد

 • laddish

 • لطیف

 • aggressively male

 • به طرز تهاجمی مرد

 • unpleasantly masculine

 • به طرز ناخوشایندی مردانه

 • synonyms of

 • bivouac

 • بیواک

 • encampment

 • اردوگاه

 • campsite

 • کمپینگ

 • cantonment

 • کانتون

 • barracks

 • پادگان

 • campground

 • اردوگاه

 • hutment

 • کلبه

 • tents

 • چادرها

 • base

 • پایه

 • laager

 • لاگر

 • caravansary

 • کاروانسرا

 • site

 • سایت

 • trailer park

 • پارک تریلر

 • camping ground

 • زمین کمپینگ

 • camp site

 • سایت کمپ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی