ترجمه
حذف

cancer

سرطان

noun

اسم

UK : ˈkæn.sər

US : ˈkæn.sɚ

google image of cancer

cancer image / تصویر
cancer image / تصویر
cancer image / تصویر
cancer image / تصویر
cancer image / تصویر

Description of cancer

SENTENCE of cancer

 • opposite of

 • benignity

 • خیرخواهی

 • health

 • سلامتی

 • wholesomeness

 • سلامتی

 • blessing

 • برکت

 • godsend

 • نعمت خدا

 • benefit

 • سود

 • boon

 • ببخشید

 • felicity

 • سعادت

 • good

 • خوب

 • manna

 • مانا

 • windfall

 • بادآورده

 • favorUS

 • طرفدار ایالات متحده

 • favourUK

 • favourUK

 • gift

 • هدیه

 • advantage

 • مزیت - فایده - سود - منفعت

 • synonyms of

 • growth

 • رشد

 • tumorUS

 • تومورUS

 • malignancy

 • بدخیمی

 • sarcoma

 • سارکوم

 • carcinoma

 • سرطان

 • neoplasm

 • نئوپلاسم

 • melanoma

 • ملانوما

 • tumourUK

 • تومورUK

 • lymphoma

 • لنفوم

 • myeloma

 • میلوما

 • fibroadenoma

 • فیبروآدنوم

 • meningioma

 • مننژیوم

 • metastasis

 • متاستاز

 • neurofibroma

 • نوروفیبروم

 • teratoma

 • تراتوم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی