ترجمه
حذف

car

ماشین

noun

اسم

UK : kɑːr

US : kɑːr

google image of car

car image / تصویر
car image / تصویر
car image / تصویر
car image / تصویر
car image / تصویر

Description of car

SENTENCE of car

 • synonyms of

 • automobile

 • خودرو

 • motorcar

 • موتور ماشین

 • auto

 • خودکار

 • vehicle

 • وسیله نقلیه

 • wheels

 • چرخ ها

 • convertible

 • قابل تبدیل

 • motor

 • موتور

 • ride

 • سوار شدن

 • jalopy

 • ژولپی

 • sedan

 • سدان

 • banger

 • بانگ

 • buggy

 • حشره دار

 • bus

 • اتوبوس

 • crate

 • جعبه

 • hatchback

 • هاچ بک

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی