ترجمه
حذف

careful

مراقب باشید

adjective

صفت

UK : ˈkeə.fəl

US : ˈker.fəl

google image of careful

careful image / تصویر
careful image / تصویر
careful image / تصویر
careful image / تصویر
careful image / تصویر

Description of careful

SENTENCE of careful

 • opposite of

 • careless

 • بی توجه

 • cavalier

 • سوارکار

 • inattentive

 • بی توجه

 • inconsiderate

 • بی ملاحظه

 • neglectful

 • غفلت کننده

 • negligent

 • سهل انگاری

 • foolish

 • احمقانه

 • imprudent

 • بی احتیاط

 • injudicious

 • غیرمنتظره

 • rash

 • راش

 • reckless

 • بی پروا

 • thoughtless

 • بی فکر

 • uncareful

 • بی دقت

 • unconcerned

 • بی دغدغه

 • unobservant

 • بی توجه

 • synonyms of

 • painstaking

 • پر زحمت

 • conscientious

 • با وجدان

 • scrupulous

 • دقیق

 • meticulous

 • دقیق

 • attentive

 • توجه

 • accurate

 • دقیق

 • fastidious

 • ریزبین

 • particular

 • خاص

 • punctilious

 • نکته شناس

 • thorough

 • کامل

 • assiduous

 • سرسخت

 • fussy

 • ایراد گیر

 • precise

 • دقیق

 • deliberate

 • حساب شده

 • diligent

 • کوشا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی