ترجمه
حذف

carrier

حامل

noun

اسم

UK : ˈkær.i.ər

US : ˈker.i.ɚ

google image of carrier

carrier image / تصویر
carrier image / تصویر
carrier image / تصویر
carrier image / تصویر
carrier image / تصویر

Description of carrier

SENTENCE of carrier

 • opposite of

 • receiver

 • گیرنده

 • sender

 • فرستنده

 • branch

 • شاخه

 • auxiliary

 • کمکی

 • derivative

 • مشتق

 • field

 • رشته

 • subsidiary

 • شرکت فرعی

 • discipline

 • انضباط

 • division

 • تقسیم

 • annexeUK

 • AnnexeUK

 • annexUS

 • annexUS

 • dependency

 • وابستگی

 • sphere

 • کره

 • synonyms of

 • bearer

 • حامل

 • transporter

 • حمل کننده

 • conveyor

 • نوار نقاله

 • courier

 • پیک

 • haulier

 • حمل کننده

 • porter

 • باربر

 • runner

 • دونده

 • carman

 • کارمن

 • carter

 • کارتر

 • exporter

 • صادر کننده

 • hauler

 • حمل کننده

 • importer

 • وارد کننده

 • messenger

 • پیام رسان

 • mover

 • حرکت دهنده

 • shipper

 • دریا نورد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی