ترجمه
حذف

case

مورد

noun

اسم

UK : keɪs

US : keɪs

google image of case

case image / تصویر
case image / تصویر
case image / تصویر
case image / تصویر
case image / تصویر

Description of case

SENTENCE of case

 • opposite of

 • certainty

 • یقین - اطمینان - قطعیت

 • good fortune

 • خوش شانسی

 • solution

 • راه حل

 • advantage

 • مزیت - فایده - سود - منفعت

 • disarrangement

 • بی نظمی

 • unemployment

 • بیکاری

 • impossibility

 • غیرممکن

 • improbability

 • غیر احتمالی

 • misfortune

 • بد شانسی

 • unlikelihood

 • بعید

 • truth

 • حقیقت

 • reality

 • واقعیت

 • surety

 • تضمین

 • inevitability

 • اجتناب ناپذیری

 • plan

 • طرح

 • synonyms of

 • container

 • ظرف

 • box

 • جعبه

 • holder

 • دارنده

 • receptacle

 • ظرف

 • canister

 • قوطی

 • cradle

 • گهواره

 • envelope

 • پاكت نامه

 • repository

 • مخزن

 • vessel

 • کشتی

 • wrapper

 • لفاف

 • wrapping

 • کاغذ بسته بندی

 • bin

 • صندوقچه

 • caddy

 • کیدی

 • can

 • می توان

 • cartridge

 • کارتریج

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی