ترجمه
حذف

cash

پول نقد

noun

اسم

UK : kæʃ

US : kæʃ

google image of cash

cash image / تصویر
cash image / تصویر
cash image / تصویر
cash image / تصویر
cash image / تصویر

Description of cash

SENTENCE of cash

 • synonyms of

 • money

 • پول

 • currency

 • واحد پول

 • bread

 • نان

 • change

 • تغییر دادن

 • coin

 • سکه

 • notes

 • یادداشت

 • dough

 • خمیر

 • silver

 • نقره اي

 • coinage

 • ضرب سکه

 • ready

 • آماده

 • shekels

 • مثقال

 • legal tender

 • مناقصه قانونی

 • brass

 • برنجی

 • coins

 • سکه ها

 • dosh

 • دوش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی