ترجمه
حذف

cat

گربه

noun

اسم

UK : kæt

US : kæt

google image of cat

cat image / تصویر
cat image / تصویر
cat image / تصویر
cat image / تصویر
cat image / تصویر

Description of cat

SENTENCE of cat

 • synonyms of

 • feline

 • گربه

 • puss

 • چرک

 • mouser

 • ماوس

 • kitty

 • بچه گربه

 • moggy

 • ماگی

 • tabby

 • زبانه دار

 • grimalkin

 • گریمالکین

 • moggie

 • ماگی

 • ballarat

 • بالارات

 • pussycat

 • گربه بیدمشک

 • gib

 • gib

 • malkin

 • مالکین

 • mog

 • ماگ

 • kitten

 • بچه گربه

 • tom

 • تام

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی