ترجمه
حذف

category

دسته بندی

noun

اسم

UK : ˈkæt.ə.ɡri

US : ˈkæt̬.ə.ɡri

google image of category

category image / تصویر
category image / تصویر
category image / تصویر
category image / تصویر
category image / تصویر

Description of category

SENTENCE of category

 • opposite of

 • whole

 • کل

 • entirety

 • تمامیت

 • aggregate

 • تجمیع

 • sum

 • مجموع

 • collectivity

 • جمعی

 • individual

 • شخصی

 • one

 • یکی

 • one whole

 • یک کل

 • departure

 • عزیمت، خروج

 • change

 • تغییر دادن

 • deviation

 • انحراف

 • shift

 • تغییر مکان

 • digression

 • انحراف

 • divergence

 • واگرایی

 • straying

 • سرگردان

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی