ترجمه
حذف

championship

قهرمانی

noun

اسم

UK : ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp

US : ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp

google image of championship

championship image / تصویر
championship image / تصویر
championship image / تصویر
championship image / تصویر
championship image / تصویر

Description of championship

SENTENCE of championship

 • opposite of

 • attack

 • حمله کنند

 • discouragement

 • دلسردی

 • opposition

 • مخالفت

 • protest

 • اعتراض

 • stop

 • متوقف کردن

 • stoppage

 • توقف

 • hindrance

 • مانع

 • blockage

 • انسداد

 • obstruction

 • انسداد

 • injury

 • صدمه

 • hurt

 • صدمه

 • impediment

 • مانع

 • delay

 • تاخیر انداختن

 • curtailment

 • محدود کردن

 • disfavourUK

 • نارضایتی انگلستان

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی