ترجمه
حذف

characterize

مشخص کردن

verb

فعل

UK : ˈkær.ək.tə.raɪz

US : ˈker.ək.tɚ.aɪz

google image of characterize

characterize image / تصویر
characterize image / تصویر
characterize image / تصویر
characterize image / تصویر
characterize image / تصویر

Description of characterize

SENTENCE of characterize

 • opposite of

 • confuse

 • گیج کردن

 • mix up

 • مخلوط کردن

 • declassify

 • طبقه بندی کردن

 • disorganize

 • به هم ریختن

 • generalizeUS

 • generalizeUS

 • decategorize

 • دسته بندی کردن

 • decompartmentalize

 • بخش بندی کردن

 • disband

 • منحل کردن

 • generaliseUK

 • generaliseUK

 • make a sweeping statement

 • بیانیه ای جامع بیان کنید

 • take a broad view

 • دید گسترده ای داشته باشید

 • assimilate

 • جذب، همانند ساختن

 • blend

 • مخلوط کردن

 • integrate

 • ادغام کردن

 • co-opt

 • اشتراک انتخاب کردن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی