ترجمه
حذف

chef

سرآشپز

noun

اسم

UK : ʃef

US : ʃef

google image of chef

chef image / تصویر
chef image / تصویر
chef image / تصویر
chef image / تصویر
chef image / تصویر

Description of chef

SENTENCE of chef

 • opposite of

 • consumer

 • مصرف کننده

 • customer

 • مشتری

 • devourer

 • بلعنده

 • diner

 • غذاخوری

 • eater

 • خوار

 • glutton

 • پرخور

 • nosher

 • نوشر

 • purchaser

 • خریدار

 • buyer

 • خریدار

 • shopper

 • خریدار

 • client

 • مشتری

 • user

 • کاربر

 • patron

 • حامی

 • gourmandizer

 • لذیذ

 • clientele

 • ارباب رجوع

 • synonyms of

 • cooker

 • اجاق گاز

 • culinarian

 • آشپزی

 • cook

 • پختن

 • cuisinier

 • آشپزی

 • saucier

 • نعلبکی

 • sous-chef

 • آشپز

 • commis chef

 • کمیس سرآشپز

 • sous chef

 • سوس آشپز

 • cordon bleu

 • کوردون بلو

 • hash slinger

 • هش اسلینگر

 • food preparer

 • تهیه کننده غذا

 • head chef

 • سرآشپز

 • cordon bleu cook

 • کوردون بلو آشپز

 • culinary artist

 • هنرمند آشپزی

 • gourmet chef

 • آشپز لذیذ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی