ترجمه
حذف

chocolate

شکلات

noun

اسم

UK : ˈtʃɒk.lət

US : ˈtʃɑːk.lət

google image of chocolate

chocolate image / تصویر
chocolate image / تصویر
chocolate image / تصویر
chocolate image / تصویر
chocolate image / تصویر

Description of chocolate

SENTENCE of chocolate

 • opposite of

 • synonyms of

 • brownie

 • قهوه ای

 • fudge

 • یاوه

 • muffin

 • کلوچه

 • cupcake

 • کیک کوچک

 • chocolate bar

 • شکلات تخته ای

 • chocolate cake

 • کیک شکلاتی

 • chocolate fudge

 • فاج شکلاتی

 • rocky road

 • جاده سنگی

 • nougat

 • نوقا

 • candy

 • آب نبات

 • goody

 • خوب

 • candy

 • آب نبات

 • snack

 • خوراک مختصر

 • sweet

 • شیرین

 • bonbon

 • بنبون

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی